Nezaradené

KONTO SOCIÁLNEJ POMOCI

Pre prípad, že by ste chceli diskrétne a pravidelne finančne pomáhať konkrétnej rodine/jednotlivcovi v ťažkej životnej situácii, náš predseda zriadil bankový účet “ Konto sociálnej pomoci“.

V roku 2018 pravidelne mesačne  podporovalo 20 darcov 10-tich prijímateľov pomoci.

Môžete sa zapojiť aj vy. Buď si určíte konkrétnu osobu/rodinu, ku ktorej má váš príspevok smerovať, alebo budete dôverovať správcom ( predseda s manželkou), ktorí príspevok pridelia k rodine/jednotlivcovi v núdzi.  Darcovia sú pre príjemcu anonymní. Príjemca je  informovaný o tom, že to nie je  pomoc majiteľa účtu, ale pomoc ľudí, ktorí sa pomáhať rozhodli a pomáhajú týmto spôsobom. K účtu je vedená evidencia, každú platba je možné si skontrolovať, či bola doručená adresátovi. Transparentnosť účtu je zabezpečená možnosťou nahliadnutia k bankovým výpisom  2 členmi združenia a predsedníctvom Centra pre rodinu – Nitra.

Číslo účtu v mBank:

SK09 8360 5207 0042 0592 3501

Bližšie informácie o fungovaní a platbách si prosím vyžiadajte: julojenis@hotmail.com

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK

Pravidelným mesačným príspevkom formou trvalého príkazu prejavujete dôveru v našu činnosť pre rodiny
a zároveň zvyšujete udržateľnosť našej existencie.
Ďakujeme 🙂
Bankový účet:  SK40 0200 0000 0036 6232 7153 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Pri platbe prosíme uviesť :

Variabilný symbol: aktuálny rok vo forme rrrr (napr. 2019)

Správa pre príjemcu: Prispevok na cinnost

 

ZAHRAJTE SI SPOLU HRU DUET – PRIHLÁŠKA

V rámci Národného týždňa manželstva sme toho pripravili viac, ale na túto super akciu sme vyrobili prihlasovací formulár – neváhajte, zapíšte sa do 9.2., alebo aj skôr, aby sa vám ušlo miesto:)
Centrum pre rodinu – Nitra spolu s reštauráciou Svetluška v piáne  pozýva manželov  v piatok 15.2. do reštaurácie Svetluška Farská 46 uvoľniť sa, venovať sa samým sebe pri partnerskej stolovej hre DUET.  Môžete si objednať valentínsku večeru, sladkosť, či dobrý nápoj a stráviť pekný večer:). Počas hry sa zabavíte pri zaujímavých partnerských hádankách či plnení akčných úloh. Dozviete sa, ako dobre poznáte svojho partnera, zohráte sa a prehĺbite váš vzťah.  Kvôli kapacite prosíme prihlásiť sa. Viac o hre https://www.vztahovo.sk/obchod-hra-duet/. Hry máme zabezpečené, ak sa vám zapáčia, môžete si ich prípadne zakúpiť. Otázky?  Píšte: nitrianskerodiny@gmail.com, alebo na náš facebook Centrum pre rodinu – Nitra. Ďakujeme 🙂

AKTUÁLNE O BURZE

Na známosť sa všetkým priaznivcom Burzy šatstva a vecí dáva, že od skončenia jesennej burzy až do jarnej burzy  – teda počas zimných mesiacov – sa nebudú konať štvrtkové MINIBURZY ani ZBER VECÍ.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA DOVIDENIA V ROKU 2019!

Deň rodiny 2018

 

Nedeľa 20. mája 2018 v  Nitre patrila rodinám. V parku na Sihoti sme zorganizovali jubilejný 10. ročník podujatia  DEŇ RODINY. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.  Usporadúvame ho v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii pri príležitosti Medzinárodného Dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15.mája. Všetkým zainteresovaným chceme vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc i modlitby. Podporu podujatiu v akejkoľvek forme si veľmi vážime.

Turíčnu svätú omšu v parku celebroval vdp. Peter Čieško, ktorý okrem iného poukázal na to, že Duch svätý síce nemá tvár, v našom pozemskom živote sa však odráža v tvárach členov našich rodín, v tvárach našich priateľov, kolegov.  Liturgiou sprevádzal zbor z farnosti Kalvária, kňazovi asistovali  študenti kňazského seminára.

Programom na pódiu sprevádzala rodinka Matuščinová. Predstavili sa v ňom s peknými i veselými číslami Súkromné konzervatórium i ZUŠ Heleny Madariovej, ZUŠ J. Rosinského, Miro Jilo s programom PESNIČKOHRY, Brigita s tanečníčkami, bubeníci z Campana Baducada i Akadémia tanca pod vedením Tomáša Surovca. Deň rodiny prišiel pozdraviť i primátor Nitry.  Vo veľkej rodinnej hre sa svojimi stanovišťami i činnosťou prezentovalo 16 organizácií a zaregistrovalo sa približne 450 rodinných tímov. V sprievodných aktivitách sa predstavilo 7 organizácií. Teší nás, že do hry i sprievodných aktivít sa zapojili aj tieto zoskupenia:  OZ Podaj mi ruku, ZUŠ J. Rosinského, Hnutie Fokoláre, skauti  zboru Nitrava, Úsmev ako Dar, SZUŠ H. Madariovej, HELPER, Centrum Skalka, Cirkevné Centrum voľného času, EFFETA, OZ Centrum pre rodinu Nitra, OZ Vrbina Lukáčovce, MŠ Anjelov strážcov, Vages – grow n.o., Chupa Chups, Priatelia psíka Edíka, Katedra urgentnej medicíny UKF, Motolino. Veľmi výraznou mierou nás podporili svojím dobrovoľníctvom študenti Spojenej katolíckej školy. Do celkového diania bolo zapojených do 200 dobrovoľníkov, účinkujúcich, poskytovateľov sprievodných aktivít i občerstvenia. Deň rodiny v Nitre mediálne, resp. svojimi finančnými i vecnými darmi podporilo približne 20  právnických subjektov a niekoľko súkromných darcov.  Po prvýkrát sme použili obrazovku – na texty piesní k sv. omši a neskôr na prezentáciu Vyhlásenia dňa rodiny i lôg partnerov. Partneri i sponzori podujatia boli taktiež uvedení na plagáte.

Tohtoročné motto  Dňa rodiny znelo: „STOJÍME PRI SEBE“. Skutočne, bol to deň, v ktorom rodiny i všetci organizátori stáli i hýbali sa pri sebe v Božom náručí J. Podľa našich odhadov šlo tento rok o rekordnú účasť. Ďakujeme a  vyprosujeme návštevníkom i podporovateľom Dňa rodiny požehnanie a veľa odvahy stáť v našich rodinách pri sebe v dobrom i zlom.

 

LINKY:

 

Jarná burza 2018

Jarná burza vecí do domácnosti a šatstva sa bude konať od štvrtku 26. apríla, preto Hor sa! do jarného upratovania a všetko čisté a zachovalé, čo ešte môže poslúžiť iným, môžete priniesť do haly pri kostole na Klokočine. Na oplátku si za symbolický príspevok môžete vybrať niečo pre seba a to v časoch, ktoré nájdete na plagáte. Dajte vedieť aj svojim známym!

Tak ešte summarum otváracích hodín:

Ut 24.4. 16:00-19:00 ZBER vecí a šatstva
Štv 26.4. 14:00-21:00 BURZA
Pia 27.4. 19:15-21:00 BURZA
So 28.4. 10:00-14:00 BURZA
Ne 29.4. —– —–
Po 30.4. 19:15-21:00 BURZA
Ut 1.5. 19:15-21:00 BURZA
St 2.5. 19:15-21:00 BURZA
Štv 3.5. 10:00-14:00

16:00-21:00

BURZA
Pia 4.5. 19:15-21:00 BURZA
So 5.5. —– —–
Ne 6.5. —– —–
Po 7.5. 19:15-21:00 BURZA