Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

2 či 3 % pre CPR – komunitu rodín z Nitry a okolia

Ak vnímate, že je naša činnosť pre Vás, vaše rodiny a okolie zmysluplná, darujte prosím percentá z Vašich daní za rok 2020 nášmu občianskemu združeniu Centrum pre rodinu – Nitra, Family Center Nitra.  S Vami tvoríme komunitu, ďakujeme 🙂

Ak ste u nás ako dobrovoľník odpracovali 40 hodín, môžete nám darovať  3%. Potvrdenie si vytlačte a doplňte svoje údaje TU . Zmluvu o dobrovoľníctve si môžete stiahnuť  TU . Vyplnenú a naskenovanú (odfotenú) nám ju môžete poslať  aj mailom.

Aktuálne informácie o opatreniach finančnej správy sledujte priamo na  www.financnasprava.sk. V prípade poukazovania 2% zamestnancami predbežne platí pôvodný termín 30.4.2021, avšak potrebné treba sledovať aktuálnu situáciu, termín sa môže posunúť.

 ZAMESTNANEC

– do 15.02.2021 informujte vášho zamestnávateľa, že chcete darovať 2%, zamestnávateľ vám na základe žiadosti vystaví potvrdenie o zaplatení dane, v tejto fáze ešte nemusíte byť rozhodnutý, komu podiel darujete
– z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte sumu 2% na darovanie
– ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3%. Toto potvrdenie v prípade potreby vystavíme.
–  stiahnite si, vyplňte a podpíšte  tlačivo VYHLÁSENIE. Sú tam predvyplnené údaje našej organizácie.

– pre kontrolu: Presné údaje o našej organizácii v notárskom registri:

– výsledná suma v  riadku 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (nie nadol ako minulý rok), preto je v tlačive časť textu prečiarknutá
–  Na daňový úrad v mieste Vášho bydliska  treba poslať/odovzdať:

Tlačivo vyhlásenia (náš web),
Potvrdenie o zaplatení dane ( zamestnávateľ)

a v prípade darovania 3% aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti ( my, alebo iná organizácia) zatiaľ do 30.04.2021.

FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže v daňovom priznaní určiť, komu poukáže 2% alebo 3% z podielu ním zaplatenej dane.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.
Ak ste v roku 2020 neodpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať 2%. Vypočítajte 2% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie ( vieme vystaviť)  môžete darovať až 3%. Potvrdenie sa dodáva k daňovému priznaniu.  Vypočítajte 3% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Okrem toho vpíšte krížik do kolonky „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.
– vyplňte údaje o prijímateľovi, naše údaje  viď link  https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA), a sumu.
– daňové priznanie je potrebné podpísať, aj v časti pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Štandardne môže právnická osoba poukázať 1% dane. Ak však okrem poukázania dane nám do podania daňového priznania  darujete finančný dar vo výške minimálne 0,5% z Vašej dane ( darovacia zmluva), potom  nám v daňovom priznaní môžete poukázať až 2%. Podiel z daní môžete poukázať viacerým organizáciám.
Link na našu organizáciu a údaje v notárskom registri   https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA)
Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA finančný dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel hocijakej organizácii, môže poukázať 2% z dane. Inak môže poukázať iba 1% z dane.  V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte aj časť VI. na strane 12. 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme!

 

 

 

Požehnané sviatky Veľkej Noci 2021!

TIPY NA VEĽKÚ NOC
Dostali sme tip na 8 dielny seriál o Ježišovi, veľmi dobre spracovaný, v angličtine, ale že vraj jednoduchej
Volá sa CHOSEN (Vyvolený)  https://studios.vidangel.com/the-chosen/player
Možno aj takouto formou sa dostaneme hlbšie do tajomstva, čo pre nás Ježiš urobil.
 
Ponúkame Krížovú cestu očami detí, ktorú vytvorila minulý rok nám známa rodinka.
Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet…

Boj proti hladu pri Vincentskej rodine na Slovensku

K zbierke Boj proti hladu 2020/2021 v závere jej 14. ročníka

Drahí priatelia a podporovatelia,

  1. ročník našej celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu organizovanej Vincentskou rodinou prebieha od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021

V duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, chceme už tradične pomôcť zmierňovať hlad, chorobu, negramotnosť, či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku. Výťažok z tohto ročníka zbierky zameriavame aj na zmiernenie koronakrízy na Slovensku i vo svete. 

Hlavným príjmom zbierky v predošlých ročníkoch bol vždy predaj medovníkových srdiečok.

Vzhľadom na epidémiu COVID-19 boli však teraz pečenie, balenie a predaj srdiečok obmedzené.

Chceme poprosiť vás, ktorí sympatizujete s projektom Boj proti hladu, aby ste využili možnosť  na podporu zbierky, nakoľko sa účet posledný aprílový deň uzavrie.

Finančne podporiť zbierku je možné cez 

bankový účet číslo: 20286026/6500

IBAN: SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA

V prípade záujmu je možné prečítať si údaje súvisiace so zbierkou, napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty, organizačné pokyny i plagáty na stiahnutie na našej stránke https://www.bojprotihladu.sk/

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili 

a ešte zapojíte do zbierky Boj proti hladu.

Za komisiu Boj proti hladu: 

Mgr. Milan Grossmann CM

Mgr. Petra Bajlová SVdP

MODLITBY OTCOV ONLINE

Chlapi pozývajú chlapov:

Modlitby otcov

 Každý chlap je vítaný!

1. Korinťanom 11, 1 – 3

1 Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.

2 Chválim vás, že vo všetkom na mňa pamätáte a zachovávate moje učenie, ako som vám ho odovzdal.

3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh.

Duchovná obnova pre chlapov 19.-21.3. ONLINE

Milí bratia,

pozývame vás na Duchovnú obnovu Modlitieb otcov so sv. Jozefom 19.- 21.3. Sv. Jozef je náš patrón a toto je Rok sv. Jozefa.

Inšpirujme sa sv. Teréziou z Avily, veľkou ctiteľkou sv. Jozefa, ktorá povedala: „Zo všetkých ľudí, o ktorých viem, že mali opravdivú pobožnosť a osobitnú úctu k svätému Jozefovi, ani jeden nezlyhal v napredovaní v čnostiach. Teraz, myslím, je to už sedem rokov, čo som vždy žiadala o niečo na jeho sviatok a vždy som to dostala; a ak moja žiadosť nie je vždy presne to, čo by to malo byť, vždy to urobí tak, aby to bolo pre čo najväčšie moje dobro.“

Tu sú inštrukcie:

príhovory kňazov sú určené na ráno alebo vecer, hodinu si vyberte sami, ale rano by to malo byť skôr ako sa zobudí vaša rodina, aby ste jej nechýbali a mali dostatočný pokoj, vecer skorej ako vycerpani zaspite. Vypočujte si príhovor a zvyšok času do 1 hodiny rozjímajte o počutom alebo sa modlite za všeobecné (ukončenie pandémie, obrátenie zomierajúcich hriešnikov) a osobné úmysly našej novény.

Program

19.3. večer: 17.30 adorácia z kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom
19.3. večer: 18:00 sv. omša (Marián Libič) z kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod Bradlom
20.3. ráno:  príhovor (otec Šebestián OFM) https://www.youtube.com/watch?v=iFBvAl9T6Ck
20.3. večer: príhovor (Marián Libič) https://www.youtube.com/watch?v=r6g2wZHuFiE&feature=youtu.be
21.3. ráno:  príhovor (otec Luigi) + https://drive.google.com/file/d/1KAd6w9Y4X9Uu0Eyue-T6x-w5tkWPZvTv/edit
Link na adoráciu a sv. omšu: klik na https://zoom.us/j/98688498546?pwd=SUpQSnlZd0JpYjRlNmkxelVpM1FYUT09
a vložte heslo: 805295

Účet na programe Zoom nie je nutné mať. Ak účet máte, možno sa prihlásiť cez Meeting ID: 986 8849 8546 Heslo: 805295

Prikladáme tiež link na krížovú cestu so sv. Jozefom, ktorú napísal otec biskup Stolárik:
http://new.burv.sk/wp-content/uploads/2021/02/KR%C3%8D%C5%BDOV%C3%81-CESTA-SO-SV.-JOZEFOM-Mons.-Stanislav-Stol%C3%A1rik.pdf

Na záver ešte výborný dodatok od otca Sebestiana k sv. Jozefovi https://www.youtube.com/watch?v=jrH4G9NLmu8
duch. otec Marián, Petr a Ivan

 

OBCHODÍK KIKIS na pomoc rodinám

Ďakujeme Kikis za dlhodobú podporu pre tých, ktorí to potrebujú. Ak si zakúpite ručne háčkované výrobky z dielne Kikis

napomáhate pravidelnej podpore zo sociálneho konta nášho predsedu do 14 rodín. ĎAKUJEME!🙏

**********************************************************************************************

Kristínka a Zuzka sú kamošky, ktoré spája kreativita a dobrosrdečnosť.

V obchodíku KIKIS môžete objaviť ich vecičky vyrobené s láskou.

Kúpou vecičiek podporíte rodiny v núdzi cez náš projekt Centra pre rodinu – Konto sociálnej pomoci.

Celá SUMA z predaja ide PRIAMO k RODINÁM.

TU sa dozviete, ako sa to celé zbehlo:)

Ďakujeme a želáme im veľa radosti pri práci a z konania dobrých skutkov:)

ZEMIAKY ZO SLEPČIAN

Pán Jozef Koprda je poľnohospodár zo Slepčian (farnosť Nová Ves nad Žitavou), ktorý daroval Centru pre rodinu konzumné zemiaky.

Ďakujeme veľmi pekne a tiež aj pánovi farárovi Ľuborovi Gálovi, ktorý tento charitatívny dar sprostredkoval.

Zemiaky rozdáme do rodín a za pána Koprdu sa pomodlíme, aby sa mu darilo v podnikaní – v tomto užitočnom, ale aj náročnom odvetví.

Pán Boh odmeň!

Páter Jozef, ostávaš v našich spomienkach i srdciach!

 

 

Aj nás v CPR zasiahla správa, že páter Josef Hegglin MSC odišiel do domu svojho Otca a svoje dobrodružstvo s Bohom už žije z tváre do tváre… Slovami sa nedá povedať, koľko Božej lásky sprostredkoval mnohým zraneným dušiam… Sme zaňho a jeho dobrotu veľmi vďační. Ľudsky nám je veľmi ľúto, že už tu na zemi s nami nebude. Uchováme si v pamäti vzácne časy s pátrom, ktorý vždy hovorieval, aby sme mu tykali – veď ktože je on, aby sme mu vykali, keď máme výsadu tykať Bohu? Tak ako si želáš v svojom odkaze, chválime Pána za Tvoj život, Jeho dobrotu a všetko dobré, čo cez Teba vykonal. Nech Ti je milostivý, otvorí svoju náruč a daruje Ti večnú radosť…ĎAKUJEME. R.I.P.

 

 

Stretnutie Kána pre manželov 2021

sa bude konať 18. 7. – 24. 7. 2021 v Nitre v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda.

Tu bude hlavný program, ubytovanie, stravovanie i aktivity pre deti v preškolskom veku.

Školáci (7-14 r.) budú mať samostatný tábor v Hrabinách pri Novej Bani.

Stretnutie Kána pre manželov je týždeň pre manželské páry, organizované Chemin Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu.

Pre manželov je časom zastavenia sa, stretnutia v páre.
Je týždňom, počas ktorého je možné prerušiť stále rýchlejší rytmus moderného života a znova sa stretnúť ako pár a obnoviť prostredníctvom zdieľania a modlitby.

Tento rok je to už 40 rokov od prvej Kány vo Francúzsku a 20 rokov na Slovensku.

„Ako sú šťastné manželské páry, ktoré objavia v Božej nežnosti, v Božom odpustení, 
že sú pred sebou ako jeden chudobný pred druhým chudobným.“ Otec Laurent Fabre
Viac podrobností rada poskytnem na tel.čísle  0903 982 012, V. Čanigová