Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

2 alebo 3% pre nás – v roku 2019 INAK

Milí priatelia,
ak ste naším fanúšikom,
a viete si predstaviť podporu činnosti CPR formou
venovania podielu z vašich daní, sme veľmi radi.
Výnimočne  tento rok budeme príspevky 2% zbierať na tlačivách OZ CHERUBÍN.
Celá suma, ktorá príde na účet je iba pre naše Centrum.
Žiaľ prešvihli sme jednu lehotu v máji o pár dní a nemohli sme sa už zaregistrovať.
Ďakujeme doteraz “ spiacemu“ OZ Cherubín za pomoc a Vám za priazeň.
Tlačivá na stiahnutie sú tu: Vyhlasenieza2018Cherubin
Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Predsedníctvo Centra pre rodinu – Nitra

POZOR! OBJASNENIE PETÍCIE zo 16.3.

Milí priatelia, v spolupráci s ďalšími organizáciami a mestom
dlhšiu dobu pripravujeme a propagujeme petíciu ZASTAVME HAZARD v Nitre
na 30.3. 2019, 2. kolo prezidentských volieb. Podpísal ju už aj pán primátor, viceprimátori i viacerí poslanci ako občania tohto mesta.
Nečakane a bez propagácie medzi Nitranmi  sa však zberači podpisov (zaplatení brigádnici) objavili pred volebnými miestnosťami 16.3. s úplne inou petíciou, ktorú inicioval  petičný výbor ( jedna osoba) z Bratislavy. Ak chceme, aby hazard postupne z Nitry vymizol, je potrebné podpísať petíciu 30.3., na ktorej úspešnosti máme my Nitrania úprimný záujem.
Tu je vyhlásenie Petičného výboru celoslovenskej iniciatívy ZASTAVME HAZARD, ktorej je naša nitrianska petícia  30.3. súčasťou.

Nitra: 16.3.2019: Iniciatíva Zastavme hazard má za sebou odovzdané úspešné petície proti hazardu v Bratislave, Ružomberku, Levoči, Galante, Vrábľoch, Dolnom Kubíne a v Šaštíne – Stráže. Naša Iniciatíva využíva výhradne dobrovoľníkov, ktorí túto činnosť vykonávajú bezplatne a dodržiavajú apolitickosť celej akcie. Vyjadrenie členov petičného výboru:

Peter Beňa uviedol: „V dvoch mestách, v ktorých sme začali zbierať petíciu k úspešnému ukončeniu petície nedošlo, a to v Prešove a Poprade. V oboch mestách prebehli proti našej petícii kontrapetície, ktoré využívali platených brigádnikov a predkladali ľuďom petičné hárky, ktoré v Prešove nespĺňali zákonné náležitosti a v Poprade PR agentúra, ktorá pracovala pre hazard lobby zneužila náš petičný hárok v starom znení na zbieranie podpisov počas našej akcie. Obe petície nikdy neboli odovzdané a pri druhej petícii sme podali trestné oznámenie. Doteraz nie je jasné z akých finančných zdrojov boli platení brigádnici.“

Anton Chromík dodal: „Iniciatíva, ktorú zastupuje jediná osoba pani Rattayová (ktorá tvorí celý výbor) nemá za sebou žiadnu úspešnú odovzdanú petíciu. Pani Rattayová nekomunikovala vopred s dobrovoľníkmi Iniciatívy Zastavme hazard a dokonca novú petíciu v Bratislave začala zbierať počas platného všeobecne záväzného nariadenia v Bratislave, ktoré už zakazovalo hazard. Nezvažovala dôsledky a situáciu ohľadom súdneho sporu, ktorý stále trvá. Nekomunikovala s tímom, ktorý odovzdal úspešnú petíciu.“

Martin Čepček dodal: „Je zaujímavé, že o zbere podpisov v krajských mestách pod petíciu pani Rattayovej do piatka 15.3.2019 nevedel skoro nikto, okrem pani Dominiky Lukáčovej, hovorkyne hazardnej lobby, ktorá ako jedna z prvých o tejto iniciatíve v krajských mestách informovala verejne v Markíze.“

Matúš Libant uviedol: „Pani Rattayová nerešpektuje, že v Nitre prebieha petícia Iniciatívy Zastavme hazard od roku 2016, ktorá už má 18.000 podpisov. Pani Rattayová, rovnako ako iné kotraakcie používa platených brigádnikov, ktorí podľa ich vyjadrenia dostávajú za zber od 50 do 150 eur.. Pani Rattayová má v uliciach stovky platených brigádnikov pričom používa na ich zaplatenie finančné zdroje neznámeho pôvodu.“

Anton Chromík, advokát Iniciatívy Zastavme hazard doplnil: „Pani Rattayová používa po 1. marci 2019 neplatný petičný hárok, ktorý nemôže byť použitý podľa nového zákona č. 30/2019 o hazardných hrách (ďalej len „zákon“). Prechodné ustanovenie § 99, ods. 23 nového zákona umožňuje použitie podpisov na starom petičnom hárku podľa starého zákona, len ak boli zhromaždené pre 1. marcom 2019.“

Martin Čepček uviedol: „Máme svedkov, že ich platení brigádnici tvrdia občanom, že pri petícii pani Rattayovej sa jedná o petíciu Zastavme hazard, ktorú podporil primátor, čo nie je pravda a zároveň máme svedkov, ktorí potvrdzujú, že jej platení brigádnici hovoria pri podpise ľuďom, aby petíciu Zastavme hazard, ktorú organizuje naša Iniciatíva na 30.3. už nepodpisovali kvôli duplicite.“
Peter Beňa doplnil: „Petícia pani Rattayovej neobsahuje zákaz kasín ako ho obsahuje naša petícia Zastavme hazard.“
Matúš Libant uzatvoril: „Z týchto dôvodov považujeme akciu pani Rattayovej za kontraakciu podobnú akcii v Prešove a Poprade.

Vyzývame ľudí, ak petíciu pani Rattayovej nazvanú „Chceme Nitru bez hazardu“ na starých hárkoch podľa neplatného zákona podpísali, aby určite podpísali aj petíciu Zastavme hazard s logom našej Iniciatívy, ktorá je zostavená podľa nového zákona .“

Iniciatíva Zastavme hazard bude petíciu Zastavme hazard zbierať 30.3.2019 pred volebnými miestnosťami s pomocou dobrovoľníkov (nie platených brigádnikov), ktorí budú mať na sebe tričká Iniciatívy Zastavme hazard.

Za Petičný výbor

Matúš Libant
Martin Čepček
Anton Chromík
Peter Beňa

Iniciatíva Zastavme hazard
nitra@zastavmehazard.sk
t. č.: 0910 852 277

SI VEĽMI POTREBNÝ AKO DOBROVOĽNÍK

Milí priatelia,
hranie hazardu vyvoláva závislosť, ktorá rozbíja rodiny a mnohým ľuďom ničí život.  V Nitre je momentálne až 46 kamenných prevádzok kasín a herní. Počet herných prístrojov neustále narastá, je ich na obyvateľa najviac z krajských miest.  Jedna petícia za zákaz hazardu v Nitre sa už konala v roku 2016, vtedy sa však nevyzbieral dostatočný počet podpisov kvôli nedostatku dobrovoľníkov  a následne došlo k zmene Zákona o hazardných hrách, na ktorý sa petícia odvolávala. Preto nová legislatíva = nová petícia.
V deň konania druhého kola prezidentských volieb 30. marca 2019 je skvelá príležitosť zozbierať dostatok podpisov.
Spoločne to dokážeme!

Je však nevyhnutné mať ochotných dobrovoľníkov, ktorí budú s petičnými hárkami v blízkosti všetkých volebných budov v meste opakovať každému okoloidúcemu túto jednoduchú vetu:

„Dobrý deň :), podpísali by ste nám petíciu za zákaz kasín a herní?“

Petičný výbor spolu s nami a ďalšími organizáciami  potrebuje dobrovoľníkov, musí nás byť aspoň 300!

http://nitra.zastavmehazard.sk/

Stačí na to mať viac ako 16 rokov a nebyť členom volebnej komisie. 
Samozrejme, že od dobrovoľníkov nepožadujeme, aby boli k dispozícii po celý deň. Ak môžete prísť čo i len na dve hodiny, prihláste sa!
Prihlásiť sa môžete ako jednotlivec alebo uvediete, že ste členovia skupinky, partie, spoločenstva a pokúsime sa zaradiť vás spolu a na jedno miesto.
Ak nie ste z Nitry, nevadí. Zabezpečíme vám jednoduchý nocľah.

Všetky informácie  a formulár nájdete tu:

http://nitra.zastavmehazard.sk/

ĎAKUJEME a prosíme modlime sa na tento úmysel.

LIST PRE TEBA:)

List správnej rady Centra pre rodinu – Nitra svojim sympatizantom
Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu podporu, modlitby, pomoc - radi by sme vám týmto listom priblížili, ako funguje naše OZ a poprosili o to, aby ste nás podporovali aj naďalej.

V Centre pre rodinu – Nitra pracujú 2 zamestnanci na čiastočný úväzok. Financovaní sme z pravidelného daru z biskupstva,
ktorý v rámci roka pokryje cca 11 mesiacov kompletných nákladov (mzda, odvody, str. lístky) na jedno čiastočné pracovné miesto.

Taktiež máme k dispozícii za symbolický poplatok kanceláriu, za čo sme veľmi vďační.
Všetky ostatné náklady na prevádzku a aktivity pokrývame z príspevkov od našich sympatizantov, z  projektov
(tu len minimálne, na prevádzku sa takmer žiaden  nedá použiť)  a z 2%.
Uvedieme príklad: stolička na ktorej sedíme, počítač na ktorom pracujeme, auto a benzín, ktoré používame, hygienické, kancelárske a iné spotrebné materiály,
hala, telekomunikačné náklady, kancelársky nábytok, elektronika, internet, stravné lístky, ale napríklad aj školenie pre nás samotných sú typy nákladov, ktoré projektovo pokryjeme len veľmi ťažko.
Zdarný priebeh takmer všetkých aktivít, ktoré robíme, sú okrem Božej milosti závislé predovšetkým od ochoty, času, podpory dobrovoľníkov, členov a sympatizantov.

Predseda s manželkou sú  tiež dobrovoľníkmi :).

Náš  slogan znie „ Šťastná rodina nie je samozrejmosť“, čím chceme vyjadriť, že sme si vedomí, že dobré vzťahy a funkčnosť rodiny treba podporovať  všetkými dostupnými prostriedkami, najmä prevenciou.  Z nich robíme to, čo pokladáme za dôležité a čo ľudsky i profesne zvládame :). Chceme našou činnosťou upozorniť na fakt, že bez budovania vzťahov, komunity navzájom si pomáhajúcich rodín, bez obety a vyššieho cieľa sa dopredu veľmi pohnúť nedá...

Aktivity CPR môžete sledovať na webe www.centrumprerodinu.sk, resp. na našom  facebooku.

V tomto liste by sme vás radi konkrétne  informovali o výške  finančnej sociálnej pomoci, ktorá sa dala uskutočniť len vďaka vám :)

V roku 2018 sme s Vašou pomocou priebežne  (čiže okrem výťažku z  jarmoku a adventných vencov) mohli sociálne pomáhať nasledovne:
  • z účtu CPR, resp. vo forme stravných lístkov, či v hotovosti sme pomohli v sume 2170€ jednotlivcom/organizáciám/rodinám v 27 prípadoch.
  • na  sociálny účet  nášho predsedu ku koncu roka 2018 pravidelne mesačne prispievalo 20 jednotlivcov/rodín pre 10 príjemcov pomoci,  príjemcovia spolu  obdržali 3798€.
  • pravidelné mesačné príspevky na účet CPR od fyzických osôb, ktoré môžeme ľubovoľne použiť  na našu činnosť predstavujú 124€ , z toho 40% tvorí 1 príspevok.
  • POZOR, kvôli šetreniu prostriedkov RUŠÍME účet v Prima banke, a preto prosíme platby realizovať na VUB BANKOVÉ SPOJENIE
Pán Boh odmeň

V  behu rokov, vybavovania našich akcií pre rodiny  a zabezpečovaní celkovej prevádzky nášho OZ sme žiaľ zanedbali našu členskú základňu. Oslovili sme 53 už prihlásených členov s prosbou o obnovenie členstva,  a týmto si dovoľujeme osloviť aj vás, ktorí sympatizujete s našou činnosťou,  aby ste sa za nášho člena prihlásili. Bolo by pre nás veľký povzbudením, keby sme cítili, že reálne za našou činnosťou stoja živí ľudia, ktorí dôverujú v to čo robíme, a vnímajú to ako prínos:). Ďakujeme:) Členský príspevok je minimálne 10€/osoba/rok.

Všetky informácie, aj prihlášku nájdete tu:

AKO SA STAŤ ČLENOM Centrum pre rodinu - Nitra

Taktiež povzbudzujeme podporiť nás napríklad príspevkom 2%

AKO PRISPIEŤ 2%,

prihlásením sa do našej dobrovoľníckej databázy

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY DOBROVOĽNÍKOV CPR

pravidelným príspevkom, ktorý je trošku istejšou zárukou, že budeme môcť fungovať:

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK Centrum pre rodinu - Nitra

alebo pravidelným príspevkom na Konto sociálnej pomoci :

KONTO POMOCI

Taktiež sme veľmi vďační za vaše modlitby.

Na záver si ešte dovoľujeme informovať,

že Vierka sa stala od januára členkou Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia

a Dobroslava bola prijatá za laickú členku Rady pre rodinu KBS za nitriansku diecézu.

Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a trpezlivosť pri čítaní. Na prezidentskú kampaň v štýle nedeľných rezňov či boja so skládkou síce nemáme,

ale pevne dúfame, že sme u tých z vás, v  ktorých drieme túžba nejak nás podporiť, prebudili silu konkrétne konať.

 Buďte požehnaní, vážime si vás a ďakujeme vám

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019 je za nami…

Národný týždeň manželstva je za nami. Stihli ste sa zohrať, zahrať, zahriať? 🙂

Sme radi, že aktivity, ktoré sme pripravili na inšpiráciu pre manželov, jednotlivcov i rodiny sa stretli s prijatím. Hoci chrípka zabránila účasti pozvaného celebranta na sv. omši  a tiež preriedila prihlásené páry na hru Duet,
predsa len Večer s kresťanskými koučmi navštívilo do 50 ľudí, veriaci v početnom zastúpení si vypočuli kázeň „domáceho“  pána farára Tomicu a večer vo Svetluške s hrou DUET  si pochvaľovalo 8 párov. Vydaril sa taktiež karneval CCVČ, kde sa registrovalo 81 pestrých masiek:)
Tešíme  sa, ďakujeme, a dúfame, že si manželia nájdu čas  na svoj vzťah aj počas „všedných“ dní roka, napríklad aj tým, že si hru DUET zahrajú doma:). Niekoľko exemplárov hry DUET máme ešte  v centre k dispozícii.
Prinášame zopár foto…
O čom celkovo  je Národný týždeň manželstva sa dozviete tu: https://www.ntm.sk/o-nas/
   

ZAHRAJTE SI SPOLU HRU DUET – PRIHLÁŠKA

V rámci Národného týždňa manželstva sme toho pripravili viac, ale na túto super akciu sme vyrobili prihlasovací formulár – neváhajte, zapíšte sa do 9.2., alebo aj skôr, aby sa vám ušlo miesto:)
Centrum pre rodinu – Nitra spolu s reštauráciou Svetluška v piáne  pozýva manželov  v piatok 15.2. do reštaurácie Svetluška Farská 46 uvoľniť sa, venovať sa samým sebe pri partnerskej stolovej hre DUET.  Môžete si objednať valentínsku večeru, sladkosť, či dobrý nápoj a stráviť pekný večer:). Počas hry sa zabavíte pri zaujímavých partnerských hádankách či plnení akčných úloh. Dozviete sa, ako dobre poznáte svojho partnera, zohráte sa a prehĺbite váš vzťah.  Kvôli kapacite prosíme prihlásiť sa. Viac o hre https://www.vztahovo.sk/obchod-hra-duet/. Hry máme zabezpečené, ak sa vám zapáčia, môžete si ich prípadne zakúpiť. Otázky?  Píšte: nitrianskerodiny@gmail.com, alebo na náš facebook Centrum pre rodinu – Nitra. Ďakujeme 🙂