Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

POŽEHNANÚ VEĽKÚ NOC 2020!

Nemal sluhov, a predsa Ho volali Majster.
Nemal akademický titul, a predsa Ho volali Učiteľ.
Nemal lieky, a predsa Ho volali Liečiteľ.
Nemal žiadnu armádu, a predsa sa Ho báli králi.
Nebojoval na bitevnom poli, a predsa si podmanil celý svet.
Nespáchal žiaden zločin, a predsa Ho ukrižovali.
Bol pochovaný do hrobu, a predsa dnes žije!

Aleluja, radujme sa!

Potrebujete pomôcť s domácou výukou detí?

Milí priatelia, rodičia, ktorí sa doma učíte s deťmi. Poprosili sme UKF o možnosť špeciálnej “ Sáry“, tj. odľahčovacej služby pre rodičov, a to formou dištančného vzdelávania pre deti.
Zareagovali z Pedagogickej fakulty a snažia sa nájsť dobrovoľníkov na pomoc. Nevieme, koľko dobrovoľníkov sa prihlási, zatiaľ sa však môžete zapísať do formulára a uvidíme, ako to dopadne☺.

HROMADNÉ AKCIE DOČASNE RUŠÍME

Milí priatelia,

z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie COVID 19, sme boli nútení všetky hromadné akcie CPR ako burzy šatstva a vecí, Deň rodiny zrušiť. Ak máte záujem byť informovaní o ďalšom dianí ako aj o iných našich aktivitách pre rodiny v tomto čase, napíšte nám na našu mailovú adresu  (nájdete ju v kontaktoch).

Nový projekt Fóra života je podporený z EÚ

Do nového projektu Fóra života, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu sa doteraz zapojilo cez 600 ľudí z celého Slovenska. ĎAKUJEME!

Do projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti sa zapojilo už 6️⃣0️⃣6️⃣ ľudí. Regionálni koordinátori FŽ zorganizovali 26 vzdelávacích workshopov 📁, 39 informačných aktivít 📙 a uzatvorili 11 medzirezortných partnerstiev🗞.📌Aktuálne projekt vchádza do záverečnej fázy.

Jeho cieľom je spájať v každom regióne Slovenska tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať. Pomoc bude realizovaná sieťou spolupracujúcich organizácií, špecializovaných odborníkov a dobrovoľníkov.

➡️Výsledkom projektu v praxi bude vytvorenie Centier pomoci v každom samosprávnom kraji. V ňom občan dostane komplexnú a odbornú pomoc tak, aby sa zlepšila jeho celková životná situácia. ⬅️

Viac info v tlačovej správe: https://row.sk/35d8K

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

#medzigeneracnasolidarita #projektForazivota #Fórumživota #pomoc

Ako prebiehal Národný týždeň manželstva 2020

Jubilejný 10. ročník kampane Národného týždňa manželstva sa
aj v Nitre niesol v téme “ Náš príbeh“.
U utorok sa so svojimi manželskými príbehmi v útulnej
atmosfére konferenčnej miestnosti seminára predstavili kresťanskí kouči. Usporiadanie miestnosti poskytlo priestor na príjemné diskusie v skupinkách a zodpovedanie otázok o koučingu.
Vo štvrtok na nezastupiteľnú úlohu príbehu manželstva v Božom príbehu v kázni i počas adorácie zdôraznil o. Andrej Karcagi, ktorý sa popri farskej pastorácii venuje i snúbencom a manželom. Na začiatku si položil otázku, či kňaz má právo “ zasahovať “ do toho, ako majú manželia žiť. Zároveň odpovedal – kňaz je len nástrojom, cez ktorý sám Pán tlmočí svoj plán pre manželov, tak ako je to v Svätom písme i dokumentoch cirkvi.
Sobotný večer sa účastníci započúvali do prednášky Richarda Vašečku – Ako prežívať svoj manželský príbeh. Pridal vlastné svedectvo a rozprúdil živú diskusiu. Prítomní obdržali brožúrky s 8 manželskými príbehmi – ako sa v nich píše – nie pre porovnávanie, ale pre inšpiráciu.
Na niekoľkých stretnutiach predsteda CPR pozval účastníkov na kurz manželské večery so začiatkom 25.2., ako aj do služby pre snúbencov/  manželov pri našom centre.
Nedeľa patrila veselej karnevalovej zábave s profesionálnym DJom a šikovnými moderátorkami. Ocenené boli aj 4 celorodinné masky 🙂
Na všetkých aktivitách, ale aj v nemocnici sv. Svorada a na iných miestach bolo rozdaných takmer 500 drevených srdiečok – príveskov, symbolov tohtoročného týždňa.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na peknom priebehu týždňa,
Kresťanským koučom, Cirkevnému centrum voľného Času, farnosti Klokočina, i Mestu Nitra, dobrovoľníkom i účastníkom, ktorých počet sa podľa akcie pohyboval od 25 do 250. Veríme, že manželské príbehy sa uzavretím Týždňa  manželstva nekončia, ale budú pokračovať. Nezabudnite svojej polovičke, i celej rodine venovať čas :).
Tu je aj prvá reportáž:

A zopár foto:

 

Komunikuješ s rešpektom k iným?

W O R K S H O P

AKO KOMUNIKOVAŤ S REŠPEKTOM  V ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH

spúšťače stresovej komunikácie

efektívna a neefektívna komunikácia a dôsledky na mňa i na druhých

práca s vlastnou emocionalitou

predchádzanie konfliktom

odporúčania ako riešiť konflikt, keď už vypukne

Workshop je vhodný pre rôzne cieľové skupiny a hierarchie v práci

(nadriadený – podriadený, kolega – kolega, učiteľ – žiak, poradca – klient).

 

Lektor: Mgr. Silvia Lidajová

5.február 2020 | 13:00 – 16:00

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského

Piaristická 6 | 949 01 Nitra

Potvrďte prosím účasť do 31.januára(Vaše meno, priezvisko, mailová adresa) na: koordinatornrsk@forumzivota.sk

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.