Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

AKTUÁLNE O BURZE

Na známosť sa všetkým priaznivcom Burzy šatstva a vecí dáva, že od skončenia jesennej burzy až do jarnej burzy  – teda počas zimných mesiacov – sa nebudú konať štvrtkové MINIBURZY ani ZBER VECÍ.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A TEŠÍME SA DOVIDENIA V ROKU 2019!

SVETIELKO pre detičky, mamičky či babičky, dedkov i oteckov:)

Svetielko sa rozbehlo okrem Klokočiny (štvrtky o 9.15 hod.) aj pod hradom a to v stredy o 9.30 hod. Všetci sú srdečne  vítaní:)

Hravou formou sa „učíme“ o Božom stvoriteľskom diele okolo nás!

Pre bližšie info volajte na 0903 982 012 – Viera Čanigová

 

V rámci krúžku Svetielko sme mali Montessori dielničky s Natáliou Opralovou z Montessori škôlky v Centre Skalka na Kalvárii a naučili sme sa ako si už veľmi malé deti dokážu samostatne nakrájať jabĺčko, uhorku, očistiť mandarínku či vajíčko a veľa iných dôležitých vecí,  ako ich zamestnať tak, aby sme podporili ich všestranný rozvoj.

„Dať dieťaťu slobodu
neznamená ponechať ho samé na seba.“
Mária Montessori

 

Jesenná burza šatstva a vecí

Na jeseň sa už tradične zaplní hala pri kostole na Klokočine oblečením a všemožnými vecami, ktoré sa vyskytujú v domácnosti. Podmienka je iba jedna – aby boli čisté a zachovalé a mohli tak poslúžiť a potešiť nového majiteľa. Preto ak máte vo svojej domácnosti takéto veci a radi by ste ich darovali, prineste ich v časoch uvedených na plagáte do haly. Oblečenie prosíme pripraviť tak, aby sa ľahko rozdeľovalo na stoly. Privítame, samozrejme, keď si prinesené veci aj vyložíte. Burza môže fungovať iba vďaka tímovej práci  dobrovoľníkov – teda vás:) Ak nám môžete prispieť hodinkou svojho času pri vybaľovaní veci, budeme naozaj radi. Na tel. čísle  0904 185 993 si môžete dohodnúť vhodný čas pomoci.

Víkendová Príprava snúbencov na Kalvárii 29.9. – 30.9. 2018

V aule Misijného domu na Kalvárii Centrum pre rodinu v Nitre spolu s farnosťou Kalvária zorganizovalo prípravu  pre nastávajúcich manželov. Zúčastnilo sa jej 22 snúbeneckých párov, 5 prednášajúcich manželských párov, dvaja kňazi a odborníčka na vzťahy. Počas soboty a nedele popoludní odzneli svedectvá, príbehy zo života a kopec dobrých rád:) Snúbencom sa páčila celková atmosféra s občerstvením, zaujímavé témy i prednášajúci, nenásilný prístup najmä voči neveriacim či hľadajúcim. Tu je zopár ich reakcií, ktoré nám napísali na záver:

  • Všetko bolo OK – veľmi dobre a produktívne strávený čas
  • Bolo to veľmi príjemné, ako nekresťan mám úžasné pocity
  • Všetko, úplne som spokojná s touto prípravou, ktorú som absolvovala
  • Veľmi pekne vám ďakujem za veľmi podnetné témy. Určite si v tom každý našiel to svoje, čo ho prinútilo rozmýšľať. So snúbencom sa dlho poznáme, ale aj tak sme do noci preberali témy z prednášok. Bolo to super
  • Som veľmi spokojná a šťastná zo slov, ktoré tu odzneli, myslím, že štýl, akým to tu odznelo, pomôže veľa párom ku krajšiemu spoločnému životu a za to ďakujem
  • Som úprimne veľmi spokojný s priebehom prípravy. Mal som z nej vopred obavy, avšak bol som milo prekvapený. Svadbu v kostole som chcel najmä kvôli rodine a tradíciám. Po príprave snúbencov sa to zmenilo, chcem ju z dôvodu, že svadobný obrad v kostole pre mňa začal mať iný, hlbší a vnútorný význam. Naozaj ďakujem. Nemám žiadne výhrady. Počul som rôzne názory na túto prípravu, miestami až legendy. Som rád, že táto vaša zmenila môj názor. Predpokladám, že ide o nový spôsob realizovania prípravy, ktorý naozaj oceňujem a mal by sa začať využívať všade.

Brigáda počas týždňa dobrovoľníctva

Je pre nás veľkým povzbudením, že v rámci celoslovenského týždňa dobrovoľníctva sa do našej brigády na čistení haly pri kostole na Klokočine  21. a 22. septembra zapojilo spolu 16 dobrovoľníkov a  odpracovali 33 hodín.  Hala sa prevzdušnila, prečistila a zbavila zbytočností. Sme radi, že pred burzou si aspoň na chvíľu vydýchla:).
Ďakujeme všetkým nezištným dobrovoľníckym dušiam, a tiež Nitrianskemu centru dobrovoľníctva, Pán Boh odmeň 🙂
 

AUGUSTOVÁ MINIBURZA

Prázdniny nám už idú z kopca a pomaly je čas pripraviť sa na začiatok školského roka a chladnejšie počasie. Preto vám dávame možnosť zadovážiť si za „babku“ veci  pre deti ale nielen pre ne:) Srdečne pozývame!

Deň rodiny 2018

 

Nedeľa 20. mája 2018 v  Nitre patrila rodinám. V parku na Sihoti sme zorganizovali jubilejný 10. ročník podujatia  DEŇ RODINY. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.  Usporadúvame ho v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii pri príležitosti Medzinárodného Dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15.mája. Všetkým zainteresovaným chceme vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc i modlitby. Podporu podujatiu v akejkoľvek forme si veľmi vážime.

Turíčnu svätú omšu v parku celebroval vdp. Peter Čieško, ktorý okrem iného poukázal na to, že Duch svätý síce nemá tvár, v našom pozemskom živote sa však odráža v tvárach členov našich rodín, v tvárach našich priateľov, kolegov.  Liturgiou sprevádzal zbor z farnosti Kalvária, kňazovi asistovali  študenti kňazského seminára.

Programom na pódiu sprevádzala rodinka Matuščinová. Predstavili sa v ňom s peknými i veselými číslami Súkromné konzervatórium i ZUŠ Heleny Madariovej, ZUŠ J. Rosinského, Miro Jilo s programom PESNIČKOHRY, Brigita s tanečníčkami, bubeníci z Campana Baducada i Akadémia tanca pod vedením Tomáša Surovca. Deň rodiny prišiel pozdraviť i primátor Nitry.  Vo veľkej rodinnej hre sa svojimi stanovišťami i činnosťou prezentovalo 16 organizácií a zaregistrovalo sa približne 450 rodinných tímov. V sprievodných aktivitách sa predstavilo 7 organizácií. Teší nás, že do hry i sprievodných aktivít sa zapojili aj tieto zoskupenia:  OZ Podaj mi ruku, ZUŠ J. Rosinského, Hnutie Fokoláre, skauti  zboru Nitrava, Úsmev ako Dar, SZUŠ H. Madariovej, HELPER, Centrum Skalka, Cirkevné Centrum voľného času, EFFETA, OZ Centrum pre rodinu Nitra, OZ Vrbina Lukáčovce, MŠ Anjelov strážcov, Vages – grow n.o., Chupa Chups, Priatelia psíka Edíka, Katedra urgentnej medicíny UKF, Motolino. Veľmi výraznou mierou nás podporili svojím dobrovoľníctvom študenti Spojenej katolíckej školy. Do celkového diania bolo zapojených do 200 dobrovoľníkov, účinkujúcich, poskytovateľov sprievodných aktivít i občerstvenia. Deň rodiny v Nitre mediálne, resp. svojimi finančnými i vecnými darmi podporilo približne 20  právnických subjektov a niekoľko súkromných darcov.  Po prvýkrát sme použili obrazovku – na texty piesní k sv. omši a neskôr na prezentáciu Vyhlásenia dňa rodiny i lôg partnerov. Partneri i sponzori podujatia boli taktiež uvedení na plagáte.

Tohtoročné motto  Dňa rodiny znelo: „STOJÍME PRI SEBE“. Skutočne, bol to deň, v ktorom rodiny i všetci organizátori stáli i hýbali sa pri sebe v Božom náručí J. Podľa našich odhadov šlo tento rok o rekordnú účasť. Ďakujeme a  vyprosujeme návštevníkom i podporovateľom Dňa rodiny požehnanie a veľa odvahy stáť v našich rodinách pri sebe v dobrom i zlom.

 

LINKY: