Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

LIST PRE TEBA:)

List správnej rady Centra pre rodinu – Nitra svojim sympatizantom
Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu podporu, modlitby, pomoc - radi by sme vám týmto listom priblížili, ako funguje naše OZ a poprosili o to, aby ste nás podporovali aj naďalej.

V Centre pre rodinu – Nitra pracujú 2 zamestnanci na čiastočný úväzok. Financovaní sme z pravidelného daru z biskupstva,
ktorý v rámci roka pokryje cca 11 mesiacov kompletných nákladov (mzda, odvody, str. lístky) na jedno čiastočné pracovné miesto.

Taktiež máme k dispozícii za symbolický poplatok kanceláriu, za čo sme veľmi vďační.
Všetky ostatné náklady na prevádzku a aktivity pokrývame z príspevkov od našich sympatizantov, z  projektov
(tu len minimálne, na prevádzku sa takmer žiaden  nedá použiť)  a z 2%.
Uvedieme príklad: stolička na ktorej sedíme, počítač na ktorom pracujeme, auto a benzín, ktoré používame, hygienické, kancelárske a iné spotrebné materiály,
hala, telekomunikačné náklady, kancelársky nábytok, elektronika, internet, stravné lístky, ale napríklad aj školenie pre nás samotných sú typy nákladov, ktoré projektovo pokryjeme len veľmi ťažko.
Zdarný priebeh takmer všetkých aktivít, ktoré robíme, sú okrem Božej milosti závislé predovšetkým od ochoty, času, podpory dobrovoľníkov, členov a sympatizantov.

Predseda s manželkou sú  tiež dobrovoľníkmi :).

Náš  slogan znie „ Šťastná rodina nie je samozrejmosť“, čím chceme vyjadriť, že sme si vedomí, že dobré vzťahy a funkčnosť rodiny treba podporovať  všetkými dostupnými prostriedkami, najmä prevenciou.  Z nich robíme to, čo pokladáme za dôležité a čo ľudsky i profesne zvládame :). Chceme našou činnosťou upozorniť na fakt, že bez budovania vzťahov, komunity navzájom si pomáhajúcich rodín, bez obety a vyššieho cieľa sa dopredu veľmi pohnúť nedá...

Aktivity CPR môžete sledovať na webe www.centrumprerodinu.sk, resp. na našom  facebooku.

V tomto liste by sme vás radi konkrétne  informovali o výške  finančnej sociálnej pomoci, ktorá sa dala uskutočniť len vďaka vám :)

V roku 2018 sme s Vašou pomocou priebežne  (čiže okrem výťažku z  jarmoku a adventných vencov) mohli sociálne pomáhať nasledovne:
  • z účtu CPR, resp. vo forme stravných lístkov, či v hotovosti sme pomohli v sume 2170€ jednotlivcom/organizáciám/rodinám v 27 prípadoch.
  • na  sociálny účet  nášho predsedu ku koncu roka 2018 pravidelne mesačne prispievalo 20 jednotlivcov/rodín pre 10 príjemcov pomoci,  príjemcovia spolu  obdržali 3798€.
  • pravidelné mesačné príspevky na účet CPR od fyzických osôb, ktoré môžeme ľubovoľne použiť  na našu činnosť predstavujú 124€ , z toho 40% tvorí 1 príspevok.
  • POZOR, kvôli šetreniu prostriedkov RUŠÍME účet v Prima banke, a preto prosíme platby realizovať na VUB BANKOVÉ SPOJENIE
Pán Boh odmeň

V  behu rokov, vybavovania našich akcií pre rodiny  a zabezpečovaní celkovej prevádzky nášho OZ sme žiaľ zanedbali našu členskú základňu. Oslovili sme 53 už prihlásených členov s prosbou o obnovenie členstva,  a týmto si dovoľujeme osloviť aj vás, ktorí sympatizujete s našou činnosťou,  aby ste sa za nášho člena prihlásili. Bolo by pre nás veľký povzbudením, keby sme cítili, že reálne za našou činnosťou stoja živí ľudia, ktorí dôverujú v to čo robíme, a vnímajú to ako prínos:). Ďakujeme:) Členský príspevok je minimálne 10€/osoba/rok.

Všetky informácie, aj prihlášku nájdete tu:

AKO SA STAŤ ČLENOM Centrum pre rodinu - Nitra

Taktiež povzbudzujeme podporiť nás napríklad príspevkom 2%

AKO PRISPIEŤ 2%,

prihlásením sa do našej dobrovoľníckej databázy

PRIHLÁŠKA DO DATABÁZY DOBROVOĽNÍKOV CPR

pravidelným príspevkom, ktorý je trošku istejšou zárukou, že budeme môcť fungovať:

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK Centrum pre rodinu - Nitra

alebo pravidelným príspevkom na Konto sociálnej pomoci :

KONTO POMOCI

Taktiež sme veľmi vďační za vaše modlitby.

Na záver si ešte dovoľujeme informovať,

že Vierka sa stala od januára členkou Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia

a Dobroslava bola prijatá za laickú členku Rady pre rodinu KBS za nitriansku diecézu.

Veľmi pekne ďakujeme za váš čas a trpezlivosť pri čítaní. Na prezidentskú kampaň v štýle nedeľných rezňov či boja so skládkou síce nemáme,

ale pevne dúfame, že sme u tých z vás, v  ktorých drieme túžba nejak nás podporiť, prebudili silu konkrétne konať.

 Buďte požehnaní, vážime si vás a ďakujeme vám

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 2019 je za nami…

Národný týždeň manželstva je za nami. Stihli ste sa zohrať, zahrať, zahriať? 🙂

Sme radi, že aktivity, ktoré sme pripravili na inšpiráciu pre manželov, jednotlivcov i rodiny sa stretli s prijatím. Hoci chrípka zabránila účasti pozvaného celebranta na sv. omši  a tiež preriedila prihlásené páry na hru Duet,
predsa len Večer s kresťanskými koučmi navštívilo do 50 ľudí, veriaci v početnom zastúpení si vypočuli kázeň „domáceho“  pána farára Tomicu a večer vo Svetluške s hrou DUET  si pochvaľovalo 8 párov. Vydaril sa taktiež karneval CCVČ, kde sa registrovalo 81 pestrých masiek:)
Tešíme  sa, ďakujeme, a dúfame, že si manželia nájdu čas  na svoj vzťah aj počas „všedných“ dní roka, napríklad aj tým, že si hru DUET zahrajú doma:). Niekoľko exemplárov hry DUET máme ešte  v centre k dispozícii.
Prinášame zopár foto…
O čom celkovo  je Národný týždeň manželstva sa dozviete tu: https://www.ntm.sk/o-nas/
   

ZAHRAJTE SI SPOLU HRU DUET – PRIHLÁŠKA

V rámci Národného týždňa manželstva sme toho pripravili viac, ale na túto super akciu sme vyrobili prihlasovací formulár – neváhajte, zapíšte sa do 9.2., alebo aj skôr, aby sa vám ušlo miesto:)
Centrum pre rodinu – Nitra spolu s reštauráciou Svetluška v piáne  pozýva manželov  v piatok 15.2. do reštaurácie Svetluška Farská 46 uvoľniť sa, venovať sa samým sebe pri partnerskej stolovej hre DUET.  Môžete si objednať valentínsku večeru, sladkosť, či dobrý nápoj a stráviť pekný večer:). Počas hry sa zabavíte pri zaujímavých partnerských hádankách či plnení akčných úloh. Dozviete sa, ako dobre poznáte svojho partnera, zohráte sa a prehĺbite váš vzťah.  Kvôli kapacite prosíme prihlásiť sa. Viac o hre https://www.vztahovo.sk/obchod-hra-duet/. Hry máme zabezpečené, ak sa vám zapáčia, môžete si ich prípadne zakúpiť. Otázky?  Píšte: nitrianskerodiny@gmail.com, alebo na náš facebook Centrum pre rodinu – Nitra. Ďakujeme 🙂

VIANOČNÝ CHARITATÍVNY JARMOK 2018

Kto si klikne na odkaz, nebude banovať. Krásne zábery Mariána Benca z akcie, ktorej cieľom je spojiť ľudí dobrej vôle. Mnohí obetujete to, čoho máte sami málo – čas, prostriedky, talenty, námahy, modlitby. Pre rodiny a ľudí – tých, čo si sami pomôcť nevedia. Tešíme sa z toho. Spoločne s adventnými vencami sa výťažok vyšplhal kúsok nad 7000€ 💖 Pomoc si nachádza svojich adresátov, posnažíme sa rozdať ju do Vianoc a časť odložiť na priebežnú podporu počas roka…Má to zmysel 🤲

 

Pred jarmokom, počas neho i po ňom budú potrebné vaše pomáhajúce rúčky, preto ak máte záujem sa zapojiť, oslovte nás  – mail a telefóny nájdete v kontaktoch:)

VIANOČNÁ POMOC ĽUĎOM V NÚDZI

Rodinky a jednotlivcov, ktorí podľa Vášho zrelého  uváženia potrebujú pomoc, prosíme, nahlasujte TU

Žiadosť podávajú príbuzní a známi, alebo organizácie – osobne sa zaručujú, že podané informácie sú pravdivé, a majú ich overené. Žiadosť bude v rámci možností preskúmaná, v prípade odsúhlasenia budú žiadatelia kontaktovaní pracovníkmi Centra pre rodinu – Nitra. Všetky poskytnuté informácie budú slúžiť len na účely zabezpečenia pomoci rodinám a jednotlivcom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Možnosti pomoci sa odvíjajú od štedrosti darcov.

 

VÝLET PRE SENIOROV

Pre takmer 60  seniorov sme v spolupráci s Nitrianskym centrom zdravotne postihnutých a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja  zrealizovali dňa  24. 10. 2018 poznávaciu exkurziu s názvom “ Poklady Tekova“.  Nepriaznivé počasie nás neodradilo, a tak sme  vybrali objavovať históriu kláštora i  kostola v Hronskom  Beňadiku, kde sa nám okrem pani sprievodkyne prihovoril a dal požehnanie miestny pán farár Tomáš Gračka. Nasledoval pekný areál hradu v Leviciach spolu s prehliadkou expozícií Tekovského múzea – archeológia, lekárnictvo, ľudové zvyky, spomienky na 1. republiku, či drevených konštrukcií podľa da Vinciho. Následne sme sa presunuli do obce Starý Tekov, v ktorej naozaj bolo čo pozerať i zažiť. Obed v Bažantnici nám spríjemnila prechádzka jej exteriérom, kde sme naživo videli niekoľko druhov bažantov i iných zvieratiek, napr, aj 2 lamy :). Okrem toho sme videli artefakty z obdobia 2. svetovej vojny, húpačky, preliezačky, koče, a všeličo iné. Obec Starý Tekov sa o nás náležite postarala – pani kultúrna referentka nás odprevadila do nádherného modrého domčeka, ktorý od roku 2017 spravuje miestna Jednota dôchodcov Slovenska. Jej predsedkyňa spolu s ďalšou členkou nás krásne privítali nielen slovom, ale na zahriatie aj pravou domácou marhuľovicou 🙂 V domčeku ľudových tradícií  sme sa ocitli ako doma u našich starých/ prastarých mám. Tam sa pri nás zastavil a privítal nás i starosta obce Starý Tekov pán Štefan. Program ďalej pokračoval občerstvením a nádherným vystúpením detí DFS Tekovanček v priestoroch kultúrneho domu. Predvedené tance, hudba i kroje boli nádherné a dotvorili peknú atmosféru celého dňa. Sme radi, že sme mohli pre našich seniorov pripraviť deň,ktorým sme sa im aspoň trošku zavďačili za to, čo pre nás v rodinách robia a sa obetujú. Teší nás i to, že pre väčšinu z nich boli navštívené miesta novým zážitkom, o ktorý sa budú môcť podeliť so svojimi blízkymi.