Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

AUGUSTOVÁ MINIBURZA

Prázdniny nám už idú z kopca a pomaly je čas pripraviť sa na začiatok školského roka a chladnejšie počasie. Preto vám dávame možnosť zadovážiť si za „babku“ veci  pre deti ale nielen pre ne:) Srdečne pozývame!

Deň rodiny 2018

 

Nedeľa 20. mája 2018 v  Nitre patrila rodinám. V parku na Sihoti sme zorganizovali jubilejný 10. ročník podujatia  DEŇ RODINY. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.  Usporadúvame ho v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcii pri príležitosti Medzinárodného Dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15.mája. Všetkým zainteresovaným chceme vysloviť úprimné poďakovanie za pomoc i modlitby. Podporu podujatiu v akejkoľvek forme si veľmi vážime.

Turíčnu svätú omšu v parku celebroval vdp. Peter Čieško, ktorý okrem iného poukázal na to, že Duch svätý síce nemá tvár, v našom pozemskom živote sa však odráža v tvárach členov našich rodín, v tvárach našich priateľov, kolegov.  Liturgiou sprevádzal zbor z farnosti Kalvária, kňazovi asistovali  študenti kňazského seminára.

Programom na pódiu sprevádzala rodinka Matuščinová. Predstavili sa v ňom s peknými i veselými číslami Súkromné konzervatórium i ZUŠ Heleny Madariovej, ZUŠ J. Rosinského, Miro Jilo s programom PESNIČKOHRY, Brigita s tanečníčkami, bubeníci z Campana Baducada i Akadémia tanca pod vedením Tomáša Surovca. Deň rodiny prišiel pozdraviť i primátor Nitry.  Vo veľkej rodinnej hre sa svojimi stanovišťami i činnosťou prezentovalo 16 organizácií a zaregistrovalo sa približne 450 rodinných tímov. V sprievodných aktivitách sa predstavilo 7 organizácií. Teší nás, že do hry i sprievodných aktivít sa zapojili aj tieto zoskupenia:  OZ Podaj mi ruku, ZUŠ J. Rosinského, Hnutie Fokoláre, skauti  zboru Nitrava, Úsmev ako Dar, SZUŠ H. Madariovej, HELPER, Centrum Skalka, Cirkevné Centrum voľného času, EFFETA, OZ Centrum pre rodinu Nitra, OZ Vrbina Lukáčovce, MŠ Anjelov strážcov, Vages – grow n.o., Chupa Chups, Priatelia psíka Edíka, Katedra urgentnej medicíny UKF, Motolino. Veľmi výraznou mierou nás podporili svojím dobrovoľníctvom študenti Spojenej katolíckej školy. Do celkového diania bolo zapojených do 200 dobrovoľníkov, účinkujúcich, poskytovateľov sprievodných aktivít i občerstvenia. Deň rodiny v Nitre mediálne, resp. svojimi finančnými i vecnými darmi podporilo približne 20  právnických subjektov a niekoľko súkromných darcov.  Po prvýkrát sme použili obrazovku – na texty piesní k sv. omši a neskôr na prezentáciu Vyhlásenia dňa rodiny i lôg partnerov. Partneri i sponzori podujatia boli taktiež uvedení na plagáte.

Tohtoročné motto  Dňa rodiny znelo: „STOJÍME PRI SEBE“. Skutočne, bol to deň, v ktorom rodiny i všetci organizátori stáli i hýbali sa pri sebe v Božom náručí J. Podľa našich odhadov šlo tento rok o rekordnú účasť. Ďakujeme a  vyprosujeme návštevníkom i podporovateľom Dňa rodiny požehnanie a veľa odvahy stáť v našich rodinách pri sebe v dobrom i zlom.

 

LINKY:

 

Jarná burza 2018

Jarná burza vecí do domácnosti a šatstva sa bude konať od štvrtku 26. apríla, preto Hor sa! do jarného upratovania a všetko čisté a zachovalé, čo ešte môže poslúžiť iným, môžete priniesť do haly pri kostole na Klokočine. Na oplátku si za symbolický príspevok môžete vybrať niečo pre seba a to v časoch, ktoré nájdete na plagáte. Dajte vedieť aj svojim známym!

Tak ešte summarum otváracích hodín:

Ut 24.4. 16:00-19:00 ZBER vecí a šatstva
Štv 26.4. 14:00-21:00 BURZA
Pia 27.4. 19:15-21:00 BURZA
So 28.4. 10:00-14:00 BURZA
Ne 29.4. —– —–
Po 30.4. 19:15-21:00 BURZA
Ut 1.5. 19:15-21:00 BURZA
St 2.5. 19:15-21:00 BURZA
Štv 3.5. 10:00-14:00

16:00-21:00

BURZA
Pia 4.5. 19:15-21:00 BURZA
So 5.5. —– —–
Ne 6.5. —– —–
Po 7.5. 19:15-21:00 BURZA

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Tento týždeň začína kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Jej tohtoročným mottom je vyznanie „ĎAKUJEM, ŽE SOM“. Má nás inšpirovať k uvedomeniu si toho, že náš život je nezaslúženým Božím darom. Svoj jasný postoj k jeho ochrane vyjadrime počas tohto týždňa nosením bielej stužky – symbolu krehkosti počatého ľudského života.

Viac informácií na http://www.25marec.sk/

 

Na Klokočine sme začali kampaň ku Dňu počatého dieťaťa rozdávaním bielych stužiek, letákov a balónov pre deti.

Víkendová príprava na sviatosť manželstva

Aktuálne možnosti prípravy snúbencov na manželstvo v Nitre:

Spoločná víkendová príprava snúbencov vo farnosti Nitra-Kalvária sa koná pod vedením miestnych kňazov a manželských párov, ktoré sú pre túto službu pripravení Nitrianskou diecézou. Táto príprava trvá vždy dva dni (sobota a nedeľa), a to v termínoch zverejnených na stránke farnosti Nitra-Kalvária: https://kalvaria.verbisti.sk/, v sekcii „Nástenka/Sviatosti“, kde sú všetky potrebné informácie vrátane prihlásenia sa.
Na uvedenej stránke nájdete tiež odkaz na ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v Nitre na Kalvárii, a to pod hlavičkou Misijného domu s možnosťou ubytovania.

(viac…)