Občianska angažovanosť za prorodinné hodnoty

NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 22.9.2019

Aby sa Pochod za život 2019 mohol uskutočniť, sú potrební dobrovoľníci. Preto neváhajte a pomôžte dobrej veci.
Oficiálna registrácia dobrovoľníkov spustená TU

 

Evanjelium podľa Jána 14, 1-7
Pán potešuje učeníkov
Nech sa vám srdce nestrachuje! Veríte v Boha a verte aj vo mňa!
V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby to nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.  A cestu, kam idem, poznáte. Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu?
Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život.
Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.  Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca.