Den Rodiny 2021

Veľká rodinná hra

15.05. ŠTARTUJEME VEĽKÚ RODINNÚ HRU, KTORÁ BUDE TRVAŤ CELÝ MESIAC😊
Na “ náš“  Deň rodiny sme nezanevreli. Napriek tomu, že nemôžeme zažiť  klasickú atmosféru podujatia v parku,
nechceli sme to nechať tak.  A keď prišiel tip na možnosť urobiť Veľkú rodinnú hru formou stanovíšť pomocou aplikácie Actionbound, 
po počiatočnom váhaní, či to zvládneme, sme sa do toho pustili. 🙂
Vytvorili sme spolu so 14 neziskovými organizáciami trasu zo Župného námestia po hradnú bránu a späť, na ktorej si s rodinou zažijete poučenie a zábavu.
Ide o kombináciu prechádzky Horným mestom s plnením úloh, ktoré bude treba absolvovať v konkrétnych bodoch trasy.
Potrebujete toto:
  • stiahnuť si  do mobilu aplikáciu Actionbound
  • naskenovať unikátny kód našej hry DEN RODINY 2021 NITRA. ( z plagátu na našom webe, facebooku, budeme rozširovať čo najviac, pomôžte nám v tom)
  • dostaviť sa kedykoľvek medzi 15. májom a 15. júnom na Župné námestie
  • spustiť náš „bound“ ( keď sa Vám hneď neukáže, v menu  „nájsť bound“  vybrať  kategóriu kvízy)
  • môžete vyraziť hľadať body trasy a plniť zaujímavé úlohy 👍
  • nezľaknite sa, keď na stanovišti nebude nikto z organizácií. Všetci sú “ nahratí“ vo vašom mobile😉
Zvládnite minimálne polovicu stanovíšť. Nezabudnite na konci hry poslať kontaktný mail a budete zaradení o pekné rodinné ceny.
Takže keď doprší, nech sa páči na trasu. Samozrejme, silné povahy akčné nezávisle na počasí môžu vyštartovať hneď.😃
Tu nájdete  popis hry s qr kódom priamo na webe actionbound:
V piatok na Deň otcov 20. júna plánujeme v areáli farnosti Klokočina na amfiteátri  i v parku pod Borinou Deň rodiny s programom a
vyžrebovaním cien v rozsahu podľa epidemických opatrení.
Želáme Vám zmysluplný a príjemný rodinný  čas  na čerstvom vzduchu s Veľkou rodinnou hrou 2021.

CELOSLOVENSKÝ DEŇ RODINY 2021

Medzinárodný deň rodiny 15. máj
 
Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť Medzinárodný deň rodiny vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Deň rodiny organizovaný pod hlavičkou Fórum kresťanských inštitúcií od roku 2009 je kampaňou a verejnou oslavou hodnoty rodiny založenej manželstvom muža a ženy s cieľom dostať rodinu do centra pozornosti celej spoločnosti. Téma kampane Deň rodiny sa v tomto roku zameria na krásu, hodnotu a dôležitosť otcovstva.  Slogan Deň rodiny 2021 znie „Otec nablízku“. Viac o tohtoročnej téme aj udalostiach sa dozviete  na www.denrodiny.sk

Keďže sa veľké verejné podujatia v tomto termíne nekonajú, 

organizátori zabezpečili priamy prenos na TV Lux  v nedeľu, 16. mája 2021, z  Dňa rodiny 2021 v kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach

Deň rodiny tak dostane do domácností na celom Slovensku. Presný program je na plagáte.

Pozrite si videá k téme Otec nablízku, vystupujú v nich o. Cyril Vasiľ, Kandráčovci, Štefan Bučko, o. Juraj Sedláček,  Ján Volko, Pavol Danko,

MC Realita, Eduard Filo. Peter Podlesný.  Videá postupne pribúdajú.

Youtube kanál Deň rodiny

Článok o Dni rodiny v denníku Štandard:

Deň rodiny 2021 na Slovensku