Víkendová príprava na sviatosť manželstva

Spoločné trojdňové prípravy snúbencov sa konajú v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii (adresa: Nitra, Kalvária 3). pod vedením manželov, ktorí sú pre túto službu pripravení nitrianskou diecézou.

V školskom roku 2017/18 sú tieto spoločné prípravy vždy v dňoch piatok (večer) až nedeľa, a to v nasledujúcich termínoch:
29. septembra – 1. októbra 2017
24. – 26. novembra 2017
26. – 28. januára 2018
16. – 18. marca 2018
Registrácia prítomných je v piatok od 17.30 hod., poplatok na osobu je 10 € / 15 €
⇒ 10 € (režijné náklady, občerstvenie, príspevok na cestovné lektorom a ich propagačné materiály).
⇒ + 5 € za obed v sobotu v Misijnom dome – voliteľné.
V piatok bude samotná príprava v čase 18.00-21.00 hod.
V sobotu bude príprava v čase 9.00-12.00 a popoludní v čase 14.00-18.00 hod. V sobotu tiež bude obed v Misijnom dome – objednáva sa pri prezentácii (prípadná diéta a pod.).
Sobota večer – dobrovoľný spoločenský program (dozviete sa v piatok) – možnosť objednať si pizzu na večeru…
V nedeľu bude príprava v čase 14.00-18.00 hod. Účasť je povinná počas týchto troch dní. Na prípravu sa treba dopredu prihlásiť mailom na adrese farnosti nitrakalvaria@svd.sk.
Je treba nahlásiť:
– meno a priezvisko oboch snúbencov (meno a priezvisko je treba uviesť s dĺžňami a mäkčeňmi!)
– dátum ich narodenia (pre rýchle vypísanie tohto dátumu do potvrdenia o absolvovaní kurzu)
– tiež telefónne číslo jedného z nich.
Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!
Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie. Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy.