Ako venovať 2 percentá.

Milí priatelia,
aj tento rok, či už ste fyzická alebo právnická osoba
, sa môžete rozhodnúť darovať 2% z Vašich daní na konkrétny účel.
Veľmi si vážime, že podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme, pretože bez Vašej podpory by mnohé z našich aktivít nebolo možné organizovať.

Postup je popísaný tu.

Potrebné tlačivá zasa tu:

Vyhlásenie zamestnanci
Potvrdenie daň

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.