Ako venovať 2 percentá.

Milí priatelia,
aj tento rok, či už ste fyzická alebo právnická osoba, sa môžete rozhodnúť darovať 2% z Vašich daní na konkrétny účel.
Veľmi si vážime, že podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme, pretože bez Vašej podpory by mnohé z našich aktivít nebolo možné organizovať.

Ak ste pracovali v našom Centre pre rodinu aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2017, máte možnosť nám venovať 3% z dane. Môžete nás požiadať o potvrdenie a my vám ho radi vystavíme:)

Postup je popísaný tu.

Potrebné tlačivá zasa tu:

Predvyplnené editovateľné Vyhlásenie o poukázaní 2% TU

editovateľné Potvrdenie o zaplatení dane TU

Pre istotu naše údaje:

Adresa: Pribinovo nám. 3, 94901 Nitra

IČO: 37860411

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8631000000004220350000 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.