Deň rodiny 2018

Organizácia Spojených národov vyhlásila 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti sa v mnohých mestách a obciach na Slovensku už tradične uskutočňujú oslavy Dňa rodiny, na ktorých si široká verejnosť pripomína, že rodinu nemôže nič nahradiť. Cieľom Dňa rodiny je, aby sa rodina dostala do centra pozornosti celej spoločnosti.

Rodina je najlepšie prostredie, do ktorého sa človek môže narodiť. Množstvo výskumov preukazuje, že funkčná rodina je najistejšou zárukou pre zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa. Dokáže napĺňať potreby svojich členov, prispieva k spoločenskému blahobytu, ale tiež efektívne predchádza patologickým javom. Keď členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú, riešia tak sami aj množstvo spoločenských problémov. Preto mottom Dňa rodiny 2018 na Slovensku je “Stojíme pri sebe.”

V Nitre sa do  10. ročníka Dňa rodiny zapája vyše 20 organizácií, ktoré poskytnú stanovištia vo Veľkej rodinnej hre, či zabezpečia milé sprievodné aktivity. V programe na pódiu sa predstaví 7 jednotlivcov i telies – mladé  nádeje i umelci, vyjadrujúce podporu hodnote rodiny. Podujatie sme pripravili spolu s partnermi i sponzormi uvedenými na plagáte. A desiatkami dobrovoľníkov, korí sa na plagát nezmestili, ale o to viac im ďakujeme:)