AUGUSTOVÁ PÚŤ K MATKE BOŽEJ NA NITRIANSKEJ KALVÁRII

Srdečne pozývame všetky rodiny na sobotný program.  Program púte začína už v stredu a celý ho nájdete na stránke farnosti Kalvária – https://kalvaria.verbisti.sk/