VÝLET PRE SENIOROV

V mesiaci úcty k starším ľuďom srdečne pozývame našich rodičov či starých rodičov na pekný výlet do oblati Tekova, kde si pozrieme Benediktínsky kláštor, Tekovské múzeum a dáme si obed v Bažantici. Nebude chýbať ani kultúrny program – zaspievajú a zatancujú nám detičky zo súboru Tekovanček a ako vždy bude priestor aj na tanec:) Potrebné info je na plagáte nižšie.  Tešíme sa, že si to opäť v dobrej nálade užijeme (foto je z minulého roka pred Pevnosťou v Komárne).