PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK

Pravidelným mesačným príspevkom formou trvalého príkazu prejavujete dôveru v našu činnosť pre rodiny
a zároveň zvyšujete udržateľnosť našej existencie.
Ďakujeme 🙂
Bankový účet:  SK40 0200 0000 0036 6232 7153 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Pri platbe prosíme uviesť :

Variabilný symbol: aktuálny rok vo forme rrrr (napr. 2019)

Správa pre príjemcu: Prispevok na cinnost