KONTO SOCIÁLNEJ POMOCI

Pre prípad, že by ste chceli diskrétne a pravidelne finančne pomáhať konkrétnej rodine/jednotlivcovi v ťažkej životnej situácii, náš predseda zriadil bankový účet “ Konto sociálnej pomoci“.

V roku 2020 pravidelne mesačne  podporovalo 19 darcov 12-tich prijímateľov pomoci.

Môžete sa zapojiť aj vy. Buď si určíte konkrétnu osobu/rodinu, ku ktorej má váš príspevok smerovať, alebo budete dôverovať správcom ( predseda s manželkou), ktorí príspevok pridelia k rodine/jednotlivcovi v núdzi.  Darcovia sú pre príjemcu anonymní. Príjemca je  informovaný o tom, že to nie je  pomoc majiteľa účtu, ale pomoc ľudí, ktorí sa pomáhať rozhodli a pomáhajú týmto spôsobom. K účtu je vedená evidencia, každú platba je možné si skontrolovať, či bola doručená adresátovi. Transparentnosť účtu je zabezpečená možnosťou nahliadnutia k bankovým výpisom  2 členmi združenia a predsedníctvom Centra pre rodinu – Nitra.

Číslo účtu v mBank:

SK09 8360 5207 0042 0592 3501

Bližšie informácie o fungovaní a platbách si prosím vyžiadajte: julojenis@hotmail.com