Hala na Klokočine – rezervácie, obsadenosť

Aktuálna obsadenosť haly. Ďaľsie info nájdete nižšie pod kalendárom.

Rezervácie

V prípade, že si chcete zarezervovať halu na nejaký konkrétny čas, napíšte svoje požiadavky na mail julojenis@hotmail.com alebo mpetrik@ukf.sk. V prípade, že je možné Vašej požiadavke vyhovieť, bude Vám daný čas rezervovaný.

PLATBA

  •  za užívanie priestorov v hale sa platí 1,50 €/hod. (je to len príspevok, kto chce, môže prispieť aj viac :))))
  • platí sa na účet: IBAN SK86 3100 0000 0042 2035 0000
  • Variabilný symbol: mesiac a rok, na ktorý je hala rezervovaná (napr: september 2015 – 092015)
  • Konštantný symbol: 0308
  • Doplňujúci údaj: Príspevok+meno a priezvisko

Ak halu používate viackrát v priebehu mesiaca, prosíme úhradu realizovať jednorazovo na konci mesiaca.

Lezecká stena

Človek si po dlhšom čase príde do haly pri kostole a čo nevidí???? Zo steny naňho čumí veľké drevené čudo. Porozhliada sa, či je v tej správnej hale, no všetky známe veci ho uisťujú v tom, že miesto si nezmýlil. Bude to tak! Niečo sa tu udialo…

V dnešnej dobe asi každého milo prekvapí, ak sa dozvie, že hŕstka mladých ľudí sa rozhodla rozšíriť športové možnosti v hale. Večer si sadli za počítač, rozplánovali svoj úmysel, napísali projekt a poslali Nadácii Orange. Na základe ich kladného stanoviska môžeme potvrdiť, že sa tento projekt uskutočnil vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange. Nasledovali dlhé dni a ešte dlhšie noci hobľovania, pílenia a vŕtania.

A výsledok? V hale nám vyrástla krásna lezecká stena zaujímavá predovšetkým svojou členitosťou a prevedením. Náročnosť lezeckej steny je možné meniť, nakoľko spôsom uchytenia chytov a ich veľkosť sú variabilné. Bezpečnosť lezca je zabezpečená istiacimi prvkami, ako sú sedák s lanom a žinenkami. Veľkou výhodou je umiestnenie lezeckej steny v krytých priestoroch, čo prispieva k predĺženiu životnosti a celoročnému využitiu, okrem zimy, nakoľko hala nie je v zimných mesiacoch vykurovaná. 

Projekt „Chyť sa šance, vylez z radu“ ponúka skvelú alternatívu trávenia voľného času. Snaží sa osloviť predovšetkým tých, ktorí nefandia skupinovým športom vyžadujúcim špeciálne vybavenie, ponúka priestor na telovýchovné aktivity a rozvoj ako jednotlivca, tak kolektívu. Pri športe sa výborne utužujú vzťahy a lezenie na lezeckej stene – bouldering je ako stvorené na rozhovory a budovanie dôvery. Lezecká stena ponúka tiež priestor pre rekreáciu, oddych, ale i vybitie prebytočnej energie a „prečistenie“ myšlienok po náročnom stresovom dni.

Lezecká stena je prístupná všetkým záujemcom. V prípade záujmu je nutné kontaktovať pracovníkov CPR (nitrianskerodiny@gmail.com alebo 0903 158 185). V prípade trvalejšieho záujmu je možné zakúpiť si kľúčik s čipom (potrebným na monitorovanie vstupov) a mať tak nontop prístup do haly.

Minifitko

ČO MÁM UROBIŤ, KEĎ CHCEM ÍSŤ DO MINIFITKA?
1.    krok: REZERVÁCIA – pokiaľ si v skupinke 2 a viac ľudí, napíš na julojenis@hotmail.com a zarezervuj si konkrétny termín. Rezervované termíny budú zverejnené v záložke OBSADENOSŤ HALY.
2.    krok: PRÍSTUP – máš možnosť zakúpiť si kľúč s bezkontaktným čipom (8,-€) alebo si dohodneš vyzdvihnutie kľúčika prostredníctvom mailu julojenis@hotmail.com
3.    krok: EVIDENCIA – po príchode za zaeviduj do EVIDENČNÉHO ZOŠITA a zaeviduj aj všetkých, ktorí prišli  s tebou. Ak pri námatkovej kontrole bude v MINIFITKU viac osôb, ako je zaevidovaných, zodpovedná osoba stráca nárok vstupu do MINIFITNES a musí s okamžitou platnosťou vrátiť kľúč aj čip. Možnosť znova využívať priestory bude až po vzájomnej dohode.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA MINIFITKA:
–    pred vstupom do viacúčelovej haly sa prihlásiť čipom aj v prípade, že je hala otvorená
–    prines si cvičebný úbor, prezuvky a uterák
–    pred cvičením sa poriadne rozcvič – cvičíš len na vlastnú zodpovednosť!!!!
–    neplnoletým vstup povolený len v doprovode dospelej osoby zodpovednej za priestor aj cvičiace osoby aôebo len na základe písomného povolenia od rodiča odovzdaného vopred osobe z CPR 
–    akékoľvek poškodenie treba ihneď nahlásiť
–    pred odchodom skontroluj poriadok v miestnosti (treba dať dole závažia zo všetkých činiek), zatvor okná, vypni rádio, zhasni a zamkni za sebou dvere
–    za MINIFITKO a osoby nachádzajúce sa v jej priestore je zodpovedný človek, ktorý rezervoval miestnosť a otváral dvere.
–    každý účastník, ktorý MINIFITKO navštívil minimálne 3-krát, je povinný zapojiť sa do upratovacieho programu

PORUŠENIE AKÉHOKOĽVEK PRAVIDLA SA TRESTÁ OKAMŽITÝM VRÁTENÍM KĽÚČU S ČIPOM, ČÍM  ZAEVIDOVANÝ STRÁCA NÁROK VSTUPU DO MINIFITNES A DO PRIESTOROV VIACÚČELOVEJ HALY.