Chcete byť členom CPR?

ČLENSTVO V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ CENTRUM PRE RODINU – NITRA

Ďakujeme, že dôverujete  činnosti CPR  a chcete sa stať členom nášho združenia

  • Členom OZ Centrum pre rodinu – Nitra môže byť každý, kto spĺňa podmienky členstva podľa Stanov Centra a súhlasí s nimi.
  • Členstvo bude zverejnené v zozname členov na našej www stránke, ak to člen potvrdí v PRIHLÁŠKE. Podpísanú prihlášku treba v 2 rovnopisoch zaslať, alebo osobne doniesť :

OZ Centrum pre rodinu – Nitra, Pribinovo nám. 3, 949 01 Nitra.

Prípadne je možné  zavolať na kontaktné telefónne čísla a dohodnúť sa.

  • Členský príspevok na jeden rok je minimálne 10€.  Platba je zrealizovaná nasledovne: pri prijatí za člena do 14 dní, obnovovanie členstva je potvrdzované  platbou členského príspevku do 28.2. aktuálneho roka na bankový účet združenia.
  • Bankový účet:  SK40 0200 0000 0036 6232 7153 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Pri platbe prosíme uviesť :

Variabilný symbol: aktuálny rok vo forme rrrr (napr. 2019)

Správa pre príjemcu: CP_Meno_Priezvisko 

  • Členovia majú podľa finančných možností CPR vopred avizované výhody
  • Za všetkých členov a ich rodiny je minimálne 4 x  za rok odslúžená svätá omša
  • Zoznam členov je k dispozícii v CPR