Ako venovať 2 %

Milí priatelia,
aj tento rok, či už ste fyzická alebo právnická osoba, sa môžete rozhodnúť darovať 2% z Vašich daní na konkrétny účel niektorému subjektu podľa Vášho výberu.

Veľmi si vážime, ak podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme, pretože bez Vašej podpory by mnohé z našich aktivít nebolo možné organizovať.

Tento rok Vás ešte poprosíme podporiť nás cez tlačivá OZ Cherubín.
Ak ste pracovali v našom Centre pre rodinu aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť nám venovať 3% z dane.

Môžete nás požiadať o potvrdenie a my vám ho radi vystavíme:)

Vyhlásenie o poukázaní dane si môžete

 

Ďakujeme pekne a Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.