Zaujímave Linky

Neustále sa pohybujeme vo svete internetu. Ak nájdeme nejaké zaujímavé miesto, dáme ho sem, aby sme sa oň s Vami podelili

1.Rodinka a manželstvo  

  http://www.rodinka.sk

portál s užitočnými radami, článkami, fórom

http://www.rodina.kbs.sk

rodinná tematika v Cirkvi – materiály, pozvánky, zamyslenia

http://www.zaostri.sk

tipy na výlety, rodinné hry, výchova – zaostrené na rodinu

http://www.kmr.sk

Klub mnohodetných rodín

http://www.hkr.host.sk

Hnutie kresťanských rodín

http://www.mstretnutia.sk

OZ Manželské stretnutia – letné kurzy, duchovné obnovy, plesy

http://www.jozefmiklosko.sk/zks.htm

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

http://www.lpp.sk

stránka Liga pár páru pre tých, ktorí počatiu predchádzajú, ako aj tých, ktorí sa zatiaľ neúspešne snažia o počatie dieťatka – symptotermálna metóda

http://www.elep.sk

Prirodzene plánované rodičovstvo – symptotermálna metóda

http://www.billings.sk

plodnosť ako dar s pomocou Billingsovej metódy

http://www.domanzelstva.sk

príprava pre snúbencov, či tých, ktorí uvažujú o manželstve a zodpovednom rodičovstve

http://www.mcklokancek.sk

materské centrum Nitra – Klokočina

2. Ochrana života detí

http://www.forumzivota.sk

osveta, kampane, informácie, petície

http://www.alexisporadna.sk

poradenská pomoc dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom

http://www.zachranmezivoty.sk

konkrétna pomoc ženám v núdzi

http://www.pravonazivot.sk

ochrana nenarodených Centrum pre bioetickú reformu

http://www.usmev.sk

Úsmev ako dar

http://www.navrat.sk

aby každé dieťa našlo domov

3.Duchovno

http://www.svatepismo.sk

ľúbostný list Stvoriteľa ľuďom

http://www.modlitba.sk

modlitby, deviatniky, svedectvá a oveľa viac

http://www.cssr.sk/slovo

bratia redemptoristi a ich „Slovo medzi nami“, modlitba na internete

http://www.christ-net.sk

kresťanský portál

http://www.katechizmus.sk

alebo Čomu veria katolíci?

http://www.tkkbs.sk

tlačová agentúra konferencie biskupov Slovenska

http://www.magnificat.sk

pre ctiteľov Panny Márie

http://www.milujtese.cz

medzinárodný časopis pod jedným menom

http://www.biskupstvo-nitra.sk

nitrianska diecéza

http://www.nitra.dekanat.sk

4.„Kolegovia“ nášho centra v iných regiónoch

http://www.rodinabb.sk

diecézne pastoračné centrum pre rodinu banskobystrickej diecézy

http://www.institut-rodiny.irke.sk

Inštitút rodiny Košice

http://www.pezinskerodiny.sk

OZ Centrum pre rodinu – Pezinok

http://www.rodinapp.szm.sk

OZ Centrum pre rodinu Poprad

http://www.prerodiny.sk

Centrum pre rodinu a mládež n.o, Terchová

http://www.cprza.sk

OZ Centrum pre rodinu v Žiline

http://www.fki.sk

Fórum kresťanských inštitúcií

5. Médiá

http://www.postoy.sk

politika, kultúra, náboženstvo, médiá

http://www.tvlux.sk

televízia s ambíciou budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja a povzbudenia

http://www.lumen.sk

rádio pre celú rodinu

http://www.zabky.sk

neformálne vzdelávanie v oblasti mediálnej výchovy, voľného času, dobrovoľníctva, ľudských práv, participácie

http://www.zodpovedne.sk

portál EU na ochranu pred nebezpečenstvom internetu, prevencia, rady mládeži, učiteľom, rodičom

http://www.katnoviny.sk

tradičné noviny súčasného kresťana

6.Iné

http://www.podajdalej.sk

chcete nejaké veci, ktoré už nepoužívate, podať ďalej? Potrebovali by ste niečo konkrétne? Skúste túto stránku

http://www.msunitra.sk

mestský úrad Nitra

http://www.socpoist.sk

sociálna poisťovňa

http://www.artmama.sk

tvorivé maminy

http://www.ccvc-rodinka.sk

centrum voľného času na Klokočine

http://www.dobrovolnictvo.sk